Restavriranje starih oken in stavbne dediščine
| Članek je bil prebran 632 krat.
Slabo!Zadostno!Dobro!Prav dobro!Odlično!

Okna so naš pogled v svet. Danes se spet vse več pozornosti namenja tudi napi stavbni dediščini in vse več lastnikov starih stavb, med katerimi je marsikatera tudi spomeniško zaščitena, se odloči za obnovo te dediščine oziroma za vsaj delno restavracijo starega. Tudi v arhitekturi so se lastniki hiš začeli zavedati pomena in vrednosti naše tradicije in dediščine, kar pomeni, da pri obnovitvenih delih uporabljajo domače, avtohtone materiale in tudi stare načine gradnje, ki jih je smiselno posnemati. Posebno področje so gotovo okna stavbne dediščine, ki so se v preteklosti v marsičem povsem razlikovale od današnjih oken. Če smo danes vajeni čim večjih zastekljenih površin, so bila okna v preteklosti pogosto majhna, da so na ta način zmanjšali toplotne izgube, ki so jih takratna okna nedvomno pomenila. Danes je tehnologija tako napredovala, da zasteklitve več ne predstavljajo kritičnih toplotnih izgub, zato tudi restavriranje starih oken pogosto poteka tako, da se odprtine zanje poveča, hišo pa bolj odpre navzven.

okna ajmKako poteka restavracija starih oken stavbne dediščine?

Skoraj vsako staro okno se da obnoviti oziroma restavrirati. Pri tem se uporablja le star les. Preden se lotimo obnove, je dobro poiskati tudi vzrok, zakaj je prišlo do propada oziroma poškodb starih oken in ta vzrok odpraviti. V kolikor se istočasno odločimo za obnovo fasade in obnovo oken, potem to pomeni dodatno izolacijo, pri tem pa je potrebno paziti, da so restavrirana okna energijsko skladna z drugimi deli stavbe. Če na to ne pazimo, lahko namreč pride do tega, da se okoli oken pojavijo kritična mesta, na katerih hitro začneta odpadati omet in tudi zid. Restavrirana okna predstavljajo še ne izziv zaradi zelo vitkih profilov samega okenskega krila. To namreč omejuje debelino izolacijskega stekla, ki pomembno vpliva na toplotno izolacijo okna. Danes so sicer na voljo bolšji plini med stekli in posebni dodatni nanosi, s katerimi se lahko dosega kriterije, enakovredne novograjenim stavbam oz. oknom. V kolikor se obnove lotimo tako, da okna v celoti odstranimo in ponovno vgradimo, potem je mogoče okna restavrirati tako, da so povsem energetsko enakovredna novih oknom.

Preberite si tudi o sodobnik alu oknih, več na www.

Katera okna se še splača obnoviti?

Nekateri se za obnovo oken in stavbe odločijo zato, ker si želijo ohraniti arhitekturno dediščino, drugi so zaradi spomeniško zaščitenih stavb v restavriranje bolj kot ne prisiljeni, v vsakem primeru pa se strokovnjaki strinjajo, da je mogoče praktično vsako okno restavrirati, tudi, če je delno razpadlo, saj je mogoče te razpadle in uničene kose v celoti zamenjati. Pri restavriranju stavbne dediščine pa je ključno, da ugotovimo vzrok za propad oken – npr. njihova prevelika izpostavljenost, neustrezne tehnične lastnosti, slabo vzdrževanje, slabo odvodnjavanje, neustrezne razmere v samih stenah objekta, itd. Ugotavljanje vzroka je ključno zato, da ga odpravimo in tako poskrbimo, da se razpad ne ponovi. Seveda so bili standardi bivanja v preteklosti povsem drugačni, kakor danes, zato je treba restavrirana stara okna prilagoditi zahtevam današnjega človeka in standardom bivanja. Edini pomislekov vreden vzrok, ki nas nemara odvrne od restavriranja starih oken je, če na lesenem delu okna najdemo glive oziroma gobe. V tem primeru nam to pove, da je tako v lesu kakor v preostalih delih stavbe najverjetneje velika težava z vlago, plesnijo, razmočenostjo elementov, itd. Za obnovo naj bi se uporabilo star les, ki barvno ne odstopa od starega lesa oken, katera prenavljamo. V preteklosti so največkrat uporabljali kar macesnov les, ki je bil ob minimalnem vzdrževanju najbolj vzdržljiv. Macesen omogoča tudi naknadno obdelavo in obnovo, če si bi ista okna želele ohraniti tudi prihodnje generacije. Da je restavracija uspešna, se restavratorska dela ne smejo posebej videti, pa tudi, če okna energetsko saniramo in izvajamo zahtevnejša obnovitvena dela. Če se ne odločimo za restavriranje, je druga možnost replika, ki pa seveda ni več enaka originalu, je pa pri njej lažje doseči energetsko in vodotesno kvaliteto sodobnih oken. Mnogi se za replike odločijo tudi zato, ker so nekoliko cenovno ugodnejše kakor restavriranje starega stavbnega pohištva, za restavriranje pa se običajno odločamo v primeru starih sakralnih objektov, gradov, pomembnih poslopij naše stavbne dediščine, itd.

Preverite tudi, kako vam Eko sklad RS lahko pomaga pri menjavi starih oken z novimi, če starih oken vendarle ne želite obnavljati – več!

© 21. 06. 2018 - mzone. Oglaševanje.